Fondy kvalifikovaných
investorů

 • Oproti fondům kolektivního investování jsou vázány volnějšími investičními limity
 • Většina zakladatelů investuje vlastní prostředky do fondu
 • Potenciál nadstandardního výnosu
 • Umožňují investovat do širšího okruhu investičních nástrojů
 • Díky několikanásobné kontrole
  (obhospodařovatel/administrátor/depozitář/regulátor) jsou pro investory velmi transparentní
 • Minimální korelace s vývojem kapitálových trhů
 • Garančního mechanismu u vybraných fondů

Garanční mechanismus – příklad (min 6% max. 7% p.a.):

Příklad: Garance minimálního výnosu investičních akcií ve výši 6% p.a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií (zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií (externí
investoři), a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá na výkonnostní investiční akcie

Odkaz na posudek garančního mechanismu renomované poradenské firmy Ernst & Young: https://www.avantfunds.cz/cs/garance/

Podmínky nabytí statusu kvalifikovaného investora

 • U fondů s českým domicilem musí minimální objem investice převýšit 1 000 000 CZK v součtu fondů obhospodařovaných jedním obhospodařovatelem a administrovaných jedním administrátorem.
 • Investor musí prohlásit, že si je vědom specifik a rizik spojených s investováním do konkrétního fondu kvalifikovaných investorů

Příklad investice ve výši 1 mil. korun do fondů kvalifikovaných investorů

Investor zvolil v rámci produktu AVANT Flex kombinaci pěti fondů (akciový, 2x nemovitostní, pohledávkový a fond zaměřující se na krátkodobé pronájmy) s celkovým očekávaným ročním zhodnocením až 8,90 % ročně. Výnos na této investici mu bude přinášet 89 000 korun ročně. Při dodržení minimálního tříletého investičního horizontu je navíc tento výnos osvobozen od daně z kapitálových výnosů. 3 z 5ti fondů nabízejí „garancí minimálního výnosu“, kde je výnos garantován do výše fondového kapitálu, který do fondu vložili jeho zakladatelé. Za 3 roky tak může investice do FKI přinést výnos od 273 761 Kč do 291 468 Kč při aplikaci složeného úročení

Mohlo by vás zajímat

KONTAKT

Domluvte si se mnou schůzku

Kliknutím na tlačítko "ODESLAT" souhlasíte se zpracováním vámi zadaných osobních údajů pouze za účelem zpětného kontaktování. Data zpracovávám striktně dle normy GDPR - zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Zavazujeme se, že vámi zadané osobní údaje nebudeme nikde dlouhodobě evidovat, používat k marketingovým účelům, ani poskytovat třetím stranám. V případě podezření o zneužití prosím kontaktujte správce osobních údajů Martina Kocourka skrz e-mail m.kocourek@fair-life.cz

Martin Kocourek

Specialista v oblasti úvěrů, investic a pojištění

E-mail

m.kocourek@fair-life.cz

Telefon

+420 724 001 939

Adresa

Heverova 249,280 02 Kolín

Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3

Vázaný zástupce (IČO: 74765965) jednající jménem společnosti Broker Trust, a.s., která je v registru ČNB vedena jako Samostatný a Investiční zprostředkovatel pod IČO: 26439719. Zprostředkovává tedy pojištění, úvěry a investice. Bližší informace získáte zde.

Kocourek.finance © 2024. Všechna práva vyhrazena.

Děkuji za Váš zájem!

Vyplňte, prosím, požadované údaje. Budu Vás kontaktovat.

Děkuji za Váš zájem!

Vyplňte, prosím, požadované údaje. Budu Vás kontaktovat.

Děkuji za váš zájem

Vyplňte prosím svůj e-mail a já vám jej zašlu.