Jak a proč diverzifikovat Vaše portfolio?

Diverzifikace je metoda nákupu různých investic s cílem vyvážit riziko a výnos v portfoliu. Dobře diverzifikované portfolio Vám pomůže maximalizovat Vaše očekávané výnosy, aniž byste podstupovali zbytečné nebo nechtěné riziko. Tomu se také říká zlepšení Vašich “rizikově upravených výnosů”.

Diverzifikace jinými slovy znamená, že nesázíte vše na jednu kartu. I když je lákavé pokusit se překonat trh výběrem malé hrstky investic, studie ukazují, že dlouhodobě se to nedaří ani profesionálním investorům. Pokud však máte široce diverzifikované portfolio, některé z Vašich investic budou vždy vyhrávat a jiné zase ztrácet. Vlastnictví široké škály investic tak může Vaše výnosy v dlouhodobém horizontu krásně vyrovnat. Navíc v případě extrémně nestabilních tržních podmínek (jako tomu bylo například během Velké finanční krize 2008/2009) bude diverzifikované portfolio mnohem lépe chráněno před dramatickými ztrátami.

V tomto příspěvku si vysvětlíme, co to diverzifikace je, proč je tak důležitá, a jak své portfolio správně diverzifikovat.

Jak se pozná dobře diverzifikované portfolio?

Mnoho investorů se domnívá, že mají dobře diverzifikované portfolio, i když tomu tak ve skutečnosti není. V knize The Elements of Investing (Prvky investování) Burton Malkiel a Charley Ellis uvádějí tři hlavní dimenze diverzifikace, které budete potřebovat pro dosažení dlouhodobého investičního úspěchu.

Tři způsoby, kterými můžete (a měli byste) diverzifikovat své portfolio, jsou následující: 

  1. Napříč aktivy
  2. Napříč třídami aktiv
  3. Napříč časem

Pojďme se blíže podívat na to, jak všechny tyto druhy diverzifikace aplikovat do Vašeho portfolia

Jak diverzifikovat Vaše portfolio?

1. Diverzifikujte napříč aktivy

Diverzifikace napříč aktivy znamená investování do akcií nebo dluhopisů mnoha různých společností a emitentů. Držení velké skupiny akcií je osvědčený způsob, jak snížit riziko spojené s potenciálními výkyvy (nebo dokonce bankroty) jednotlivých společností.

Příklad špatné diverzifikace napříč aktivy? Vlastnictví akcií firmy, pro kterou pracujete. I kdybyste pracovali pro lídry trhu jako Apple, Google nebo Meta, spoléháním se pouze na akcie jedné firmy podstupujete neúměrně vysoké riziko. Co když přijdete o práci a akcie firmy ztratí hodnotu? Burton a Charley ve své knize popisují případ zaměstnankyně společnosti Enron, která investovala celé své úspory na důchod do akcií Enronu prostřednictvím firemního důchodového plánu. Když se Enron rozpadl, přišla o práci a její úspory byly zdecimovány.

Toto je extrémní příklad, ale obecně platí, že vlastnictví jednotlivých akcií představuje diverzifikovatelné riziko (na rozdíl od tržního rizika).

Chcete-li být diverzifikováni napříč aktivy, neinvestujte celé své portfolio do hrstky firem a nedovolte, aby Vaše finanční portfolio bylo silně spjato s Vaším pracovním příjmem.

2. Diverzifikujte napříč třídami aktiv

Dalším důležitým způsobem diverzifikace je diverzifikace napříč třídami aktiv (např. akcie, nemovitosti, komodity, dluhopisy nebo hotovost). Každá třída aktiv je skupina podobných investic se společnými charakteristikami. Díky těmto podobnostem mají jejich ceny tendenci pohybovat se společně. Rozložením investice do více tříd aktiv se tak chráníte proti výkyvům. Pokud jedna třída aktiv ztrácí na hodnotě, druhá může tento negativní trend vyrovnávat. Diverzifikací tak zvyšujete své výnosy očištěné o riziko. Proto všechna Edwardova modelová portfolia obsahují nejméně pět tříd aktiv, a někdy i daleko více – v závislosti na Vaší individuální toleranci k riziku.

Každý, kdo tvrdí, že dokáže konzistentně předpovídat výkonnost různých tříd aktiv, buď klame sám sebe, nebo se snaží oklamat Vás. Jedná se o klasický příklad časování trhu a neměli byste jím ztrácet čas. Jack Bogle, zakladatel skupiny Vanguard, o snaze časovat trh slavně prohlásil: “Po téměř 50 letech v tomto oboru neznám nikoho, kdo by to úspěšně dokázal. Dokonce ani neznám nikoho, kdo by znal někoho, komu se to úspěšně dařilo.” 

Pro ilustraci jsme sestavili následující tabulku. Zobrazuje pořadí výnosů jednotlivých tříd aktiv (reprezentovaných ETF) za posledních 10 let. Zahrnuli jsme většinu tříd aktiv, které bereme v úvahu při sestavování klasických Edward portfolií. Klíčovým poznatkem je, že žádná třída aktiv trvale nevyhrává ani neprohrává. 

Obrázek 1: Ilustrace nutnosti diverzifikovat napříč třídami aktiv.

Zdroj: Wealthfront, 2024. K dispozici: https://www.wealthfront.com/blog/what-is-diversification/?utm_source=Iterable&utm_medium=email&utm_campaign=campaign_10072385 Vysvětlivky: Div. akcie = Dividendové akcie, Korp. dluh = Korporátní dluhopisy, EM Dluh = Dluhopisy rozvojových zemí, TIPS = Americké protiinflační dluhopisy, EM akcie = Akcie rozvojových zemí, Ex-USA akcie = Akcie vyspělých států mimo USA.

Možná Vás překvapí, že americké akcie byly nejvýnosnější třídou aktiv pouze ve 3 z posledních 10 let. To je jeden z důvodů, proč nedoporučujeme investovat celé portfolio do amerických akcií, ani žádného jiného konkrétního regionu.

Ačkoliv je pravda, že americké akcie měly v poslední době několik dobrých let a staly se za posledních 5 let 3x tou nejvýkonnější třídou, neexistuje žádná záruka, že tomu tak bude i nadále. Vezměme si například “ztracenou dekádu”, kdy index S&P 500 zakončil období v letech 2000 až 2010 se zápornými výnosy. Navíc, jak ukazuje náš obrázek, ani v nedávné minulosti americké akcie trvale nepřekonávaly ostatní třídy aktiv. Proto je rozumné mít v portfoliu zastoupeny rozmanité třídy aktiv.

3. Diverzifikujte napříč časem

Posledním rozměrem diverzifikace je čas. Jak je všeobecně známo, nejlepší je investovat co nejdříve, abyste poskytli svým výnosům více času na složené úročení. V investování není nic tak kouzelného jako generování výnosů z předchozích výnosů. Albert Einstein údajně řekl: “Složený úrok je osmý div světa.” Samozřejmě, abyste mohli plně využít výhod složeného úročení, musíte zůstat zainvestovaní jak během vzestupů, tak i poklesů trhu.

V ideálním světě byste jako mladí investovali velkou sumu peněz a nechali ji na trhu po velmi dlouhou dobu. Tato strategie bohužel ale neodpovídá tomu, jak většina lidí peníze vydělává (tj. až postupně během života). Od brzkého investování velké částky Vás také mohou odrazovat Vaše další finanční cíle (jako je například koupě domu) nebo pochopitelný strach ze špatného načasování Vašeho vstupu na akciový trh.

Z tohoto důvodu trpí mnoho investorů, kteří mají k dispozici větší obnos peněz, velkou nerozhodností. Mají často takový strach z výběru “špatného dne” pro investování, že nakonec své úspory neinvestují vůbec. V důsledku tak přicházejí o velice cenný čas na trhu, kdy jejich úspory mohly růst a zhodnocovat se.

Řešením je rozdělení velké jednorázové investice do několika menších pravidelných investic (tj. dollar-cost averaging). Jedná se o oblíbený způsob, jak diverzifikovat napříč časem a vyhnout se tomuto problému. Například investor, který právě obdržel bonus 50 000 Kč, může investovat 10 000 Kč měsíčně po dobu pěti měsíců. Nemusí tak vkládat všechny peníze na trh ve stejný den.

Mohlo by vás zajímat

KONTAKT

Domluvte si se mnou schůzku

Kliknutím na tlačítko "ODESLAT" souhlasíte se zpracováním vámi zadaných osobních údajů pouze za účelem zpětného kontaktování. Data zpracovávám striktně dle normy GDPR - zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Zavazujeme se, že vámi zadané osobní údaje nebudeme nikde dlouhodobě evidovat, používat k marketingovým účelům, ani poskytovat třetím stranám. V případě podezření o zneužití prosím kontaktujte správce osobních údajů Martina Kocourka skrz e-mail m.kocourek@fair-life.cz

Martin Kocourek

Specialista v oblasti úvěrů, investic a pojištění

E-mail

m.kocourek@fair-life.cz

Telefon

+420 724 001 939

Adresa

Heverova 249,280 02 Kolín

Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3

Vázaný zástupce (IČO: 74765965) jednající jménem společnosti Broker Trust, a.s., která je v registru ČNB vedena jako Samostatný a Investiční zprostředkovatel pod IČO: 26439719. Zprostředkovává tedy pojištění, úvěry a investice. Bližší informace získáte zde.

Kocourek.finance © 2024. Všechna práva vyhrazena.

Děkuji za Váš zájem!

Vyplňte, prosím, požadované údaje. Dotazník Vám zašlu na e-mail.

Kliknutím na tlačítko „Mám zájem“ souhlasíte se zpracováním vámi zadaných osobních údajů. Data zpracovávám striktně dle normy GDPR – zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Vaše údaje budeme používat k občasným zasláním marketingových sdělení do e-mailu, případně telefonátu na základě oprávněného zájmu. Zavazujeme se, že je nebudeme poskytovat třetím stranám. Z e-mailingových rozesílek se můžete kdykoliv odhlásit kliknutím na tlačítko „odhlásit se z odběru“ v těle e-mailu. V případě podezření o zneužití prosím kontaktujte správce osobních údajů Martina Kocourka skrz e-mail m.kocourek@fair-life.cz

Děkuji za Váš zájem!

Vyplňte, prosím, požadované údaje. Dotazník Vám zašlu na e-mail.

Kliknutím na tlačítko „Mám zájem“ souhlasíte se zpracováním vámi zadaných osobních údajů. Data zpracovávám striktně dle normy GDPR – zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Vaše údaje budeme používat k občasným zasláním marketingových sdělení do e-mailu, případně telefonátu na základě oprávněného zájmu. Zavazujeme se, že je nebudeme poskytovat třetím stranám. Z e-mailingových rozesílek se můžete kdykoliv odhlásit kliknutím na tlačítko „odhlásit se z odběru“ v těle e-mailu. V případě podezření o zneužití prosím kontaktujte správce osobních údajů Martina Kocourka skrz e-mail m.kocourek@fair-life.cz

Děkuji za Váš zájem!

Vyplňte, prosím, požadované údaje. Dotazník Vám zašlu na e-mail.

Kliknutím na tlačítko „Mám zájem“ souhlasíte se zpracováním vámi zadaných osobních údajů. Data zpracovávám striktně dle normy GDPR – zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Vaše údaje budeme používat k občasným zasláním marketingových sdělení do e-mailu, případně telefonátu na základě oprávněného zájmu. Zavazujeme se, že je nebudeme poskytovat třetím stranám. Z e-mailingových rozesílek se můžete kdykoliv odhlásit kliknutím na tlačítko „odhlásit se z odběru“ v těle e-mailu. V případě podezření o zneužití prosím kontaktujte správce osobních údajů Martina Kocourka skrz e-mail m.kocourek@fair-life.cz

Děkuji za Váš zájem!

Vyplňte, prosím, požadované údaje. Budu Vás kontaktovat.

Děkuji za Váš zájem!

Vyplňte, prosím, požadované údaje. Budu Vás kontaktovat.

Děkuji za váš zájem

Vyplňte prosím svůj e-mail a já vám jej zašlu.