Není výnos jako výnos

Analytická společnost Morningstar nedávno zveřejnila studii, jejíž titulek „Mind the Gap 2023 (Dávejte pozor na mezeru)“ evokuje hlasové upozornění v londýnském metru. Studie upozorňuje na mezery ve výnosech, které vznikly držitelům podílových fondů ve Spojených státech v důsledku jejich vlastního chování.

Studie zkoumá rozdíl mezi výnosem vytvořeným podílovými fondy (tzv. časově vážený výnos) a výnosem, kterého investoři do těchto fondů skutečně dosahují (tzv. peněžně vážený výnos, známý též jako investorův výnos).

Podle této studie vydělali investoři za posledních 10 let končících 31. prosince 2022 v průměru zhruba 6 % ročně na každém dolaru, který investovali do podílových fondů a ETF. To je ale o 1,7 procenta nižší výnos, než byl celkový výnos jimi držených fondů za stejné období.

Tato ztráta neboli mezera pramení z nevhodného nakupování a prodávání podílových fondů a ETF, což investory stálo téměř čtvrtinu výnosu, který by získali, kdyby jednoduše nakoupili a drželi. Níže vidíte detailní graf, který znázorňuje mezeru ve výnosech investorů podle jednotlivých typů podílových fondů.


Obrázek 1 – Mezera ve výnosech fondu a investora (desetileté průměrné výnosy v %)

Zdroj: Morningstar “Mind the gap 2023.pdf”

Analytici nejprve vypočítají výkonnost všech fondů pomocí časově vážené metody. Tato metoda, která je standardem certifikovaným institutem CFA, počítá výnos zcela nezávisle na přílivu a odlivu prostředků, protože manažeři fondů nemají nad přílivem a odlivem prostředků od investorů žádnou kontrolu. Poté výnos přepočítají, tentokrát pomocí peněžně vážené metody, která je citlivá na příliv a odliv peněz od investorů. Pokud se investorům podaří svými rozhodnutími o nákupu a prodeji zvýšit zisk, bude „mezera“ kladná. Pokud naopak svými rozhodnutími zisk snižují, bude „mezera“ záporná (viz výsledky v tabulce a grafu).

Pár klíčových závěrů ze studie:

  • Nejlépe se dařilo investorům do smíšených strategii, které kombinují akcie, dluhopisy a další třídy aktiv, neboť tyto strategie měly nejmenší rozdíl ve výnosu ze všech kategorií.
  • Na opačné straně měli investoři problémy s úspěšným využíváním sektorových a netradičních akciových fondů; tyto dvě skupiny zaznamenaly větší než průměrné rozdíly ve výnosu.
  • Ačkoli průměrování nákupních cen (dolar cost averaging), které spočívá v pravidelném měsíčním investování stejné částky, může pomoci zavést disciplínu, neprokázala studie důkazy, že by přineslo výrazně lepší výnosy než jednorázové investice.
  • Čím volatilnější fond, tím větší problémy měli investoři se zachycením jeho plného výnosu. U fondů s vyšší mírou volatility obecně investoři vykazovali větší mezeru ve výnosu.

Poučení na závěr

Studie přináší několik poučení, jak se mohou investoři vyhnout těmto mezerám a získat více z celkových výnosů svých investic. Především tím, že budou:

  • klást důraz na menší počet široce diverzifikovaných fondů nebo ETF,
  • automatizovat úkony, jako je rebalancování portfolia,
  • vyhýbat se úzce zaměřeným nebo vysoce volatilním fondům a upřednostňovat jednodušší přístupy k investování, kterých se mohou držet.

Tyto zásady jsou velmi jednoduché, přesto je většina investorů nedodržuje. Investor se často dostává zbytečně pod tlak svých myšlenek a s nimi spojených emocí. Ty často vedou ke špatným investičním rozhodnutím.

Jednoduchou pomocí proto může být spolupráce s kvalitním finančním poradcem, který si drží emoční odstup a vede investora k investiční disciplíně. Investor tak může s menším úsilím a klidnou hlavou dosahovat lepších investičních výsledků.

Mohlo by vás zajímat

KONTAKT

Domluvte si se mnou schůzku

Kliknutím na tlačítko "ODESLAT" souhlasíte se zpracováním vámi zadaných osobních údajů pouze za účelem zpětného kontaktování. Data zpracovávám striktně dle normy GDPR - zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Zavazujeme se, že vámi zadané osobní údaje nebudeme nikde dlouhodobě evidovat, používat k marketingovým účelům, ani poskytovat třetím stranám. V případě podezření o zneužití prosím kontaktujte správce osobních údajů Martina Kocourka skrz e-mail m.kocourek@fair-life.cz

Martin Kocourek

Specialista v oblasti úvěrů, investic a pojištění

E-mail

m.kocourek@fair-life.cz

Telefon

+420 724 001 939

Adresa

Heverova 249,280 02 Kolín

Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3

Vázaný zástupce (IČO: 74765965) jednající jménem společnosti Broker Trust, a.s., která je v registru ČNB vedena jako Samostatný a Investiční zprostředkovatel pod IČO: 26439719. Zprostředkovává tedy pojištění, úvěry a investice. Bližší informace získáte zde.

Kocourek.finance © 2024. Všechna práva vyhrazena.

Děkuji za Váš zájem!

Vyplňte, prosím, požadované údaje. Dotazník Vám zašlu na e-mail.

Kliknutím na tlačítko „Mám zájem“ souhlasíte se zpracováním vámi zadaných osobních údajů. Data zpracovávám striktně dle normy GDPR – zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Vaše údaje budeme používat k občasným zasláním marketingových sdělení do e-mailu, případně telefonátu na základě oprávněného zájmu. Zavazujeme se, že je nebudeme poskytovat třetím stranám. Z e-mailingových rozesílek se můžete kdykoliv odhlásit kliknutím na tlačítko „odhlásit se z odběru“ v těle e-mailu. V případě podezření o zneužití prosím kontaktujte správce osobních údajů Martina Kocourka skrz e-mail m.kocourek@fair-life.cz

Děkuji za Váš zájem!

Vyplňte, prosím, požadované údaje. Dotazník Vám zašlu na e-mail.

Kliknutím na tlačítko „Mám zájem“ souhlasíte se zpracováním vámi zadaných osobních údajů. Data zpracovávám striktně dle normy GDPR – zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Vaše údaje budeme používat k občasným zasláním marketingových sdělení do e-mailu, případně telefonátu na základě oprávněného zájmu. Zavazujeme se, že je nebudeme poskytovat třetím stranám. Z e-mailingových rozesílek se můžete kdykoliv odhlásit kliknutím na tlačítko „odhlásit se z odběru“ v těle e-mailu. V případě podezření o zneužití prosím kontaktujte správce osobních údajů Martina Kocourka skrz e-mail m.kocourek@fair-life.cz

Děkuji za Váš zájem!

Vyplňte, prosím, požadované údaje. Dotazník Vám zašlu na e-mail.

Kliknutím na tlačítko „Mám zájem“ souhlasíte se zpracováním vámi zadaných osobních údajů. Data zpracovávám striktně dle normy GDPR – zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Vaše údaje budeme používat k občasným zasláním marketingových sdělení do e-mailu, případně telefonátu na základě oprávněného zájmu. Zavazujeme se, že je nebudeme poskytovat třetím stranám. Z e-mailingových rozesílek se můžete kdykoliv odhlásit kliknutím na tlačítko „odhlásit se z odběru“ v těle e-mailu. V případě podezření o zneužití prosím kontaktujte správce osobních údajů Martina Kocourka skrz e-mail m.kocourek@fair-life.cz

Děkuji za Váš zájem!

Vyplňte, prosím, požadované údaje. Budu Vás kontaktovat.

Děkuji za Váš zájem!

Vyplňte, prosím, požadované údaje. Budu Vás kontaktovat.

Děkuji za váš zájem

Vyplňte prosím svůj e-mail a já vám jej zašlu.