Síla vytrvalosti: Příběh tří investorů

Ve světě investic platí nadčasová poučka, že dodržení investičního plánu i v těžkých dobách
může vést k pozoruhodným výsledkům. Pro ilustraci této zásady se ponoříme do příběhů tří
investorů: pánů Přestala, Platila a Přidala, kteří se vydali na svou investiční cestu těsně před
bouřlivou globální finanční krizí v roce 2008. Jejich zkušenosti poukazují na důležitost
disciplíny u pravidelného investování a na to, jaký dopad může mít na dlouhodobý finanční
úspěch.

Pan Přestal: Váhavý investor

Pan Přestal začal s pevným investičním plánem, ale dovolil strachu, aby zastřel jeho úsudek,
když trhy zaznamenaly první desetiprocentní pokles. Jakmile se na finanční scéně objevila
panika, rozhodl se pan Přestal zastavit své pravidelné měsíční investice. Tento dobře míněný
krok byl veden snahou minimalizovat ztráty v neklidném období. Jak však zjistíte níže,
důsledky tohoto rozhodnutí nebyly zdaleka žádoucí.

Důsledky rozhodnutí pana Přestala:

Rozhodnutí pana Přestala zastavit příspěvky v době poklesu trhu znamenalo, že mu trvalo
významně déle, než se jeho investice vrátila na svou výchozí úroveň. Přišel totiž o příležitost
nakupovat investice za nižší ceny v době poklesu a tím snížit průměrnou nákupní cenu
vlastněných investic. Zastavení investice sice přineslo dočasnou úlevu, ale za cenu značných
nákladů. Jednak mu trvalo o rok déle, než se po krizi dostal zpátky na svůj původní vklad a
zároveň si nevybudoval potřebný obnos pro své budoucí cíle. Jeho celkový výnos po 5 letech
byl proto nakonec nejnižší ze všech tří sledovaných investorů v tomto příběhu.


Graf 1: Vývoj bohatství pana Přestala

Pan Platil: Vytrvalý investor

Pan Platil, který je oddaný svým finančním cílům, udržoval své pravidelné měsíční příspěvky
po celé období bez ohledu na situaci na trzích. Pan Platil chápal důležitost důslednosti a
odolal pokušení měnit svou strategii.

Výsledky odolnosti pana Platila:

Dodržováním svého investičního plánu prokázal pan Platil pozoruhodnou odolnost. V
náročných dobách zůstal nezlomný a nadále pravidelně odkládal stejnou částku na své
budoucí cíle. Toto neochvějné odhodlání se mu bohatě vyplatilo. Jeho přístup mu umožnil
nakupovat v době poklesu trhu investice za nižší ceny, což mu také umožnilo těžit z jejich
následného oživení. Výsledkem bylo, že pan Platil se svými investicemi dostal zpět do zisku
o rok dříve než pan Přestal. Průměrným výnosem překonal výkonnost trhu a dosáhl solidní
úroveň majetku po 5 letech investování. Tím prokázal sílu disciplinovaného a pravidelného
investování.


Graf 2: Vývoj bohatství pana Platila

Pan Přidal: Oportunistický investor

Pan Přidal, nejodvážnější ze všech tří investorů v tomto příběhu, se držel rad svého
finančního poradce a zdvojnásobil své příspěvky poté, co trh poklesl. Pan Přidal si uvědomil
potenciál vyšších výnosů během oživení a využil příležitosti, kterou krize nabídla.


Odměna za odvážný krok pana Přidala:


Rozhodnutí pana Přidala zdvojnásobit své příspěvky v době poklesu trhu se ukázalo jako
převratné. Nejenže dosáhl jako první na částku, kterou vložil, ale také dosáhl nejvyššího
celkového výnosu mezi třemi jednotlivci. Tím, že Přidal využil nižších cen v době krize,
vstoupil na trh ve značně výhodné chvíli a nakonec zaplatil nejnižší průměrnou cenu za své
investice. Neochvějné odhodlání pana Přidala dodržovat svůj investiční plán spolu s
odvážným krokem přineslo výjimečné výsledky.


Graf 3: Vývoj bohatství pana Přidala

Rozdíl mezi investory

Abychom lépe pochopili kontrastní výsledky těchto tří investorů, podívejme se na některé
klíčové informace.


Všichni investoři zpočátku investovali shodně 3 000 Kč měsíčně. Po té, co trh poprvé spadl o
10 % (v listopadu 2007), se jejich výsledky začínají lišit. Pan Přestal pozastavil pravidelné
investice úplně. Pan Platil stále pokračoval se 3 000 Kč každý měsíc. Pan Přidal svou
pravidelnou investici zdvojnásobil na 6 000 Kč měsíčně. Proto se všichni tři liší v množství
zainvestovaných peněz.


Důležité číslo je průměrná cena, za kterou investoři nakupovali. Ta ukazuje, jak dokázali
využít poklesu trhu. Z tohoto rozdílu pak plynou i rozdíly v celkovém výnosu, které můžeme
vidět v tabulce č. 1 níže. V posledním řádku vidíte výkonnost modelového portfolia č. 9 v
Edwardovi za srovnatelné období.


Tabulka 1: Výsledky investorů

Počet dnů do zotaveníKonečný zůstatekZainvestovánoRozdílCelkový výnosPrůměrná cena za kus
p. Přesral1106147 679 Kč130 000 Kč17 679 Kč13,60 %101,72 Kč
p. Platil741375 154 Kč310 000 Kč65 154 Kč21,02 %97,39 Kč
p. Přidal659602 629 Kč490 000 Kč112 629 Kč22,99 %96,24 Kč
Trh (MP9)15,40 %100,00 Kč


Nepředvídatelnost zotavení trhu

Je důležité si uvědomit, že snaha o načasování trhu a předvídání, kdy se trh začne zotavovat,
je nesmírně obtížná, ne-li nemožná. Zmeškání i krátkého období po dosažení nejnižší
hodnoty na trhu může mít podstatný vliv na celkové výnosy. Například pokud by investor
promeškal pouze prvních 365 dní po dosažení dna trhu v březnu 2009, přišel by o výnos asi
88 %. To podtrhuje význam setrvání v pravidelném investování. Výnos trhu v analyzované
období, které trvalo šest let, byl bez těchto 365 dní -7,0 % za rok. S ním byl průměrný výnos
4,4 % ročně.


Graf 4: Nepředvídatelnost zotavení trhu


Příběhy těchto tří investorů, pana Přestala, Platila a Přidala podtrhují význam dodržování
investičního plánu v obtížných obdobích na finančních trzích. Rozhodnutí pana Přestala
pozastavit příspěvky mělo za následek delší čas v propadu a nedostatečnou výkonnost.
Vytrvalost panu Platilovi umožnila přečkat bouři a nakonec překonat výkonnost trhu. A
nakonec odvážný krok pana Přidala, který zdvojnásobil příspěvky, byl příkladem toho, že
investováním v době poklesu obvykle vylepšíte své investiční výsledky.


Závěrem lze konstatovat, že pravidelné investování bez ohledu na tržní podmínky přináší
řadu výhod. Dodržováním promyšleného investičního plánu a odolávání pokušení reagovat
na výkyvy trhu emocionálně, mohou investorům maximalizovat své výnosy, dosáhnout
dlouhodobých finančních cílů a zajistit si bezpečnější budoucnost.

Mohlo by vás zajímat

KONTAKT

Domluvte si se mnou schůzku

Kliknutím na tlačítko "ODESLAT" souhlasíte se zpracováním vámi zadaných osobních údajů pouze za účelem zpětného kontaktování. Data zpracovávám striktně dle normy GDPR - zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Zavazujeme se, že vámi zadané osobní údaje nebudeme nikde dlouhodobě evidovat, používat k marketingovým účelům, ani poskytovat třetím stranám. V případě podezření o zneužití prosím kontaktujte správce osobních údajů Martina Kocourka skrz e-mail m.kocourek@fair-life.cz

Martin Kocourek

Specialista v oblasti úvěrů, investic a pojištění

E-mail

m.kocourek@fair-life.cz

Telefon

+420 724 001 939

Adresa

Heverova 249,280 02 Kolín

Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3

Vázaný zástupce (IČO: 74765965) jednající jménem společnosti Broker Trust, a.s., která je v registru ČNB vedena jako Samostatný a Investiční zprostředkovatel pod IČO: 26439719. Zprostředkovává tedy pojištění, úvěry a investice. Bližší informace získáte zde.

Kocourek.finance © 2024. Všechna práva vyhrazena.

Děkuji za Váš zájem!

Vyplňte, prosím, požadované údaje. Budu Vás kontaktovat.

Děkuji za Váš zájem!

Vyplňte, prosím, požadované údaje. Budu Vás kontaktovat.

Děkuji za váš zájem

Vyplňte prosím svůj e-mail a já vám jej zašlu.